Ιδιωτική ετικέτα cover

Συσκευασία | Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

Οι συσκευασίες µας, επιλεγµένες καταλλήλως για τα είδη που περιέχουν, διατηρούν τα προϊόντα µας αναλλοίωτα και ανεπηρέαστα. Για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών του κάθε πελάτη, τα προϊόντα µας διατίθενται σε περιέκτες διαφόρων τύπων.

Η Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας σας, δίνει τη δυνατότητα εφαρµογής της δική σας ιδιωτικής ετικέτας στην επιθυµητή συσκευασία, διαµορφώνοντας έτσι ένα τελικό προϊόν σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.

 

Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch