Ιδιωτική ετικέτα cover

Συσκευασία | Ιδιωτική ετικέτα

Οι συσκευασίες μας, επιλεγμένες καταλλήλως για τα είδη που περιέχουν, διατηρούν τα προϊόντα μας αναλλοίωτα και ανεπηρέαστα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών του κάθε πελάτη, τα προϊόντα μας διατίθενται σε περιέκτες διαφόρων τύπων. Η Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας σας, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της δικής σας ιδιωτικής ετικέτας στη επιθυμητή συσκευασία, διαμορφώνοντας έτσι ένα τελικό προϊόν σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch
Packaging scetch