Επικοινωνία

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Γ’ Περιοχή ∆.Α. 10 Ο.Τ. 43 Τετρ.
Τ.Κ. 570 22 Τ.Θ. 1042, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 797.388, 797.688
Fax: 2310 796.271

info@papadimitriou.com.gr
www.papadimitriou.com.gr

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

    Facilities photo